Волоияти Истиќлолия

Волоияти Истиќлолият

Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тољик ба њисоб меравад, ки 29-сол муќаддам муњимтарин воќеъаи таърихии сарнавишти миллати тољик ба вуљуд омадааст. Ин дастоварди беназир, яъне Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон њамасола дар тамоми ќаламрави кишвар санаи 9 сентябр бо тантана љашн гирифта мешавад. Аз рўзи 9 сенятбри соли 1991 то инљониб ин санаи муборак барои миллати тољик рўзи Иди муќаддас ба њисоб меравад. Ин рўзи бузург барои миллати тољик, нуру зиё, мењру вафо, ободию озодї, њамфикрию њамзистї, ва осошиштагию абадиятро ба мардуми Тољикистони азиз њадя намуд.

Даврони Истиќлолият барои мо имкони  воќеї фароњам овард, ки роњи имрўзу ояндаи  миллат ва пешрафти минбаъдаи Тољикистонро ба сўи љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва дунявї  интихоб намоем. Истиќлолият барои мо рамзи олии Ватану ватандорї, кору пайкорњои созандагї, азму талошњои фидокоронаи расидан ба истиќлолияти сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва дигар соњањои њаёти љамъиятиро омўзонида, меъёрњои љомеаи шањрвандиро тањким бахшид ва дар њудуди кишварамон њаёти озодонаи њар як фардро таъмин намуд.

Аз ин рў, мо  имрўз бо ифтихор тамоми сокинони кишварро  ба ин дастоварди беназир, яъне љашни Истиќлолияти давлатии  Љумњурии Тољикистон табрику муборакбод намуда, ба њар як фарди кишвар хонаи обод, мењур вафо, њамдилию њамзистї ва озодиро хоњонем.

 

Ёрдамчии раиси суд                         И.в. сардори шўъбаи умумии суд

Вањобзода Манучењр Ѓанї.              Махкамиён Мењршод Махкам.